Τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών

Τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών για ενήλικες

Το τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών για ενήλικες λειτουργεί και αυτό
κάθε Σάββατο 12.30 – 13.30 στο Κέντρο Νεότητας του Pukinmäki.

Στα μαθήματα διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί από όλο τον Ελλαδικό χώρο
και ενίοτε διοργανώνονται εντατικά σεμινάρια που εστιάζουν στους χορούς και
στις μουσικές μιας περιοχής π.χ. Κρήτη, Πόντος, Ήπειρος, Νησιά κ.α..

Tο χορευτικό τμήμα παρέχεται δωρεάν στα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συνδέσμου μας
και σε όλα τα μέλη της οικογένειας που καλύπτονται από οικογενειακή συνδρομή και
επιθυμούν να συμμετέχουν.