Δικηγορικό Γραφείο SLT Oy

Το δικηγορικό γραφείο Suomen Laki ja Talous (SLT Oy) προσφέρει στα μέλη του ΣΕΦ τις νομικές υπηρεσίες του με έκπτωση 15% για οποιαδήποτε υπόθεση του ανατεθεί, μετά από την χωρίς χρέωση πρώτη (και σε κάθε περίπτωση μη δεσμευτική) συνάντηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα suomenlaki.fi/el. Υπεύθυνος επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα είναι ο κος Emiljan Ceci, τηλ. 046 656 061, ηλ. διεύθυνση emiljan.ceci@suomenlaki.fi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *