Τμήματα μητρικής γλώσσας

3Στο παρόν κείμενο περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για όποιον γονιό ενδιαφέρεται να εγγράψει τα παιδιά του σε κάποιο από τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργούν υπό την εποπτεία των Γραφείων Εκπαίδευσης των τριών Δήμων στη μητροπολιτική  περιοχή του Ελσίνκι ή αλλού. Πληροφορίες για τα μαθήματα μητρικής γλώσσας που διοργανώνει ο ΣΕΦ θα βρείτε εδώ.

Mαθήματα μητρικής γλώσσας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων του Ελσίνκι

 Πώς γίνονται οι εγγραφές

Για τα μαθήματα που διοργανώνουν οι δήμοι, τα τμήματα λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση για δύο διδακτικές ώρες και η συμμετοχή σε αυτά είναι δωρεάν, αφού το κόστος λειτουργίας τους χρηματοδοτείται από το φινλανδικό κράτος.

Τα Γραφεία Εκπαίδευσης των Δήμων καθώς και η Γραμματεία ή η Διεύθυνση του σχολείου, όπου φοιτεί κάθε παιδί, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους γονείς των δίγλωσσων παιδιών για το δικαίωμά τους να διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα μέσω της λειτουργίας τέτοιων τμημάτων, και σε αυτούς τους φορείς πρέπει επίσης να απευθυνθεί όποιος ενδιαφέρεται να εγγράψει τα παιδιά του σε Τμήμα Διατήρησης Μητρικής Γλώσσας (oman äidin kielen opetus).

Όποιος/α ζει στην περιοχή του δήμου του Ελσίνκι μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα Helsinginkaupunki Opetusvirasto για να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση καθώς και να αιτηθεί για την κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων μεταφοράς των παιδιών (δείτε Free school journey application form A), εάν το σχολείο όπου γίνονται τα μαθήματα ελληνικών απέχει πάνω από 5 χλμ από το σπ0ίτι του μαθητή. Μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με τον Tuomo Säävälä, rehtori, Kallion ala-asteen koulu, διευθυντή του σχολείου όπου γίνονται τα μαθήματα τα τελευταία έξι χρόνια, στα τηλ. 09 31082047, 050 3727137 ή στην ηλ. διεύθυνση tuomo.saavala@hel.fi

Όποιος/α ζει στο δήμο του Έσποο για να πάρει σχετικές πληροφορίες ας επικοινωνήσει με την κα Tiiu Kotka στο τηλ. 043 8252124 ή στην ηλεδιεύθυνση tiiu.kotka@espoo.fi. Στις σελίδες του Päivähoito ja koulutus βρίσκεται η ηλεκτρονική φόρμα αίτησης για τα μαθήματα μητρικής γλώσσας στο Έσποο καθώς και η φόρμα Esiopetuksen kuljetusavustushakemus για το κόστος μεταφοράς στο σχολείο όπου γίνονται τα μαθήματα. Για την επόμενη σχολική χρονιά 2016-17 ο Δήμος του Έσποο σχεδιάζει να διοργανώσει τμήμα νηπιαγωγείου μητρικής γλώσσας, αποκλειστικά για παιδιά (esikoululaiset) που βρίσκονται στην ηλικία 6-7 ετών. Σε όλα τα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας του Έσποο έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν ακόμη και παιδιά που ζουν στο Ελσίνκι ή στη Βάνταα. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι το Τμήμα να έχει συγκροτηθεί από πέντε τουλάχιστον μαθητές φοιτούντες σε σχολεία του Έσποο.

Όποιος/α ζει στο δήμο του Βάνταα μπορεί να επισκεφθεί το δικτυακό τόπο του δήμου για να πάρει σχετικές πληροφορίες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κάθε χρόνο κατά την 9η εβδομάδα του έτους ειδοποιούνται οι γονείς των παιδιών που ήδη παρακολουθούν σε κάποιο Τμήμα Μητρικής Γλώσσας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν. Στη συνέχεια, είτε υποβάλλουν νέα αίτηση μέσω του διαδικτυακού προγράμματος WILMA είτε παραλαμβάνουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής από το δάσκαλο του τμήματος για να τη συμπληρώσουν και υπογεγραμμένη να την επιστρέψουν μέχρι το τέλος Μαρτίου, την 11η εβδομάδα, ώστε το Γραφείο να καταρτίσει εκ νέου τις λίστες των μαθητών/τριών και τα ανάλογα τμήματα για το επόμενο σχολικό έτος.

Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συμμετοχές για να δημιουργηθεί Τμήμα Μητρικής Γλώσσας. Αν σε Τμήμα που λειτουργεί, μειωθεί ο αριθμός των μαθητών κάτω από πέντε ή οι μαθητές/τριες δεν το παρακολουθούν τακτικά, τότε αυτό καταργείται σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου.

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους οι μαθητές παραλαμβάνουν από το δάσκαλο Έλεγχο Προόδου στην εκμάθηση της γλώσσας.

 Προϋποθέσεις παρακολούθησης, επίπεδα γλωσσομάθειας (και… κάποια σχόλια)

Τα μαθήματα μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται από την 1η έως την 9η τάξη δηλαδή από 7 έως και 16 ετών. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας των παιδιών στα τμήματα είναι διαφορετικά, εφόσον δε συνιστά κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων η κοινή ηλικία ή το μαθησιακό τους επίπεδο αλλά η εντοπιότητα, δηλαδή η περιοχή στην οποία διαβιούν και το σχολείο που φοιτούν.

Τα διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα και οι διαφορετικές ηλικίες των μαθητών, η αραιή συχνότητα των μαθημάτων, η συνεπής ή η ελλειπής παρακολούθηση, η καλλιέργεια και ενθάρρυνση στη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι, σε συνδυασμό με την ετοιμότητα των διδασκόντων και τη γνώση τους στη φινλανδική γλώσσα, είναι παράγοντες που επηρεάζουν, δυσχεραίνουν ή διευκολύνουν, σε σημαντικό βαθμό τη διδασκαλία και μάθηση.

 Ποιοι διδάσκουν

 Αυτή τη σχολική περίοδο τα μαθήματα ελληνικών γίνονται από τους εκπαιδευτικούς:

που έχουν προσληφθεί ως ωρομίσθιοι δάσκαλοι στα πλαίσια λειτουργίας των Τμημάτων Διατήρησης Μητρικής Γλώσσας (ΤΔΜΓ).

 Πότε γίνονται τα μαθήματα και πού λειτουργούν ΤΔΜΓ

Τα μαθήματα γίνονται πάντα απογευματινές ώρες, μετά τις 15.00 και έως στις 18.00 σε αίθουσες που διαθέτουν συγκεκριμένα σχολεία που επιλέγονται από τα Γραφεία Εκπαίδευσης (Opetus Virastot) για το σκοπό αυτό. Από τη σχολική χρονιά 2010-11 ξεκίνησαν να λειτουργούν, και θα συνεχίσουν για όσο διάστημα υπάρχουν τουλάχιστον πέντε μαθητές , τμήματα στους τρεις δήμους ως εξής:

Στο δήμο του Ελσίνκι υπάρχουν δύο τμήματα:

  1. Κάθε Τετάρτη 15.00-16.30 στην περιοχή Oulunkylä και στο σχoλείο Oulunkylänala-astekoulu (δείτε χάρτη), που βρίσκεται στην οδό Teinintie 12.
  2. Κάθε Παρασκευή από 15.30-17.10 στην περιοχή Kallio και στο σχολείο Kallion ala-aste koulu (δείτε χάρτη), που βρίσκεται στην οδό Neljäslinja 11-15.

Στα τμήματα αυτά διδάσκει η εκπαιδευτικός κα Ιωάννα Τζανακάκη.

Στο δήμο του Έσποο υπάρχουν τρία τμήματα:

  1. Κάθε Δευτέρα 15.30-17.00 στην περιοχή Tuomarila και στο σχολείο Tuomarilan koulu (δείτε χάρτη) που βρίσκεται στην οδό Puistotie 1Β.
  2. Κάθε Τετάρτη 16.00-17.30 στην περιοχή Veini και στο σχολείο Jupperin koulu (δείτε χάρτη) που βρίσκεται στην οδό Veininkatu 24.
  3. Κάθε Πέμπτη 16.15-17.45 στην περιοχή Laurinlahti και στο σχολείο Laurinlahden koulu (δείτε χάρτη) που βρίσκεται στην οδό Merisaapas 2-4.

Στα τμήματα αυτά διδάσκει ο εκπαιδευτικός κος Ευάγγελος Βελέντζας.

Στο δήμο του Βάνταα υπάρχει ένα τμήμα κάθε Τρίτη 15.00-17.00 στην περιοχή Myyrmäki και στο σχολείο Uomarinteenkoulu (δείτε χάρτη) που βρίσκεται στην οδό Uomarinne2. Στο τμήμα αυτό διδάσκει ελληνίδα εκπαιδευτικός.

Στο δήμο του Κίρκκονουμι από το 2014-15 δε λειτουργεί πια το τμήμα που υπήρχε κάθε Τρίτη 14.45 – 16.15 λόγω του μικρού αριθμού μαθητών που υπέβαλαν αίτηση για το έτος 2014-15.

 Λίγα λόγια για το τέλος

 Η έναρξη λειτουργίας και διατήρησης των τμημάτων, κάθε σχολική χρονιά, εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που θα δηλωθούν και εν γένει από το ενδιαφέρον ημών των Ελλήνων γονέων, που θέλουμε  μαζί με τα παιδιά μας εδώ στη Φινλανδία, όχι μόνο να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα αλλά και να την καλλιεργήσουμε τόσο σε προφορικό επίπεδο αλλά πολύ περισσότερο σε γραπτό.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τον οδηγό «Η μητρική μου γλώσσα» που εξέδωσε το 1999 το «Εθνικό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση» στη Φινλανδία, σχετικά με τη διατήρηση και καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας.

Γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες – Το δίγλωσσο μοντέλο

«Ένα παιδί που από μικρή ηλικία έχει έρθει σε επαφή με δύο διαφορετικές γλώσσες έχει την ευκαιρία να γίνει δίγλωσσο.Ταυτόχρονα είναι γλωσσικά και κοινωνικά έτοιμο να προσαρμοστεί σε δύο διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. Η γνώση δύο γλωσσών θα του προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξει σχέσεις με ανθρώπους και από τα δύο γλωσσικά περιβάλλοντα, εμπλουτίζοντας έτσι τη μελλοντική του κοινωνική ζωή. Επίσης θα ενισχυθεί η αντίληψη της ταυτότητάς του με αποτέλεσμα να τα καταφέρνει καλύτερα τόσο μέσα όσο κι έξω από το σπίτι του.

Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γονείς και να τους ενημερώσουμε. Αξίζει να βοηθήσουν τα παιδιά τους να καταλάβουν τη σπουδαιότητα και την αξία της γνώσης δύο διαφορετικών γλωσσών. Αποτελεί θετική επίδραση και ώθηση για τα παιδιά, όταν αντιλαμβάνονται ότι και οι δύο γονείς τους εκτιμούν και στηρίζουν τη μητρική (ή πατρική) τους γλώσσα παράλληλα με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής όπου ζουν και μεγαλώνουν.

Συνήθως στο σπίτι, το παιδί μαθαίνει φυσικά κι αβίαστα τη μητρική του γλώσσα από τους γονείς, τα αδέλφια και τους άλλους συμπατριώτες του στη καθημερινή τους επαφή. Το διάβασμα, στη συνέχεια, φέρνει το παιδί σε επαφή με το γραπτό λόγο. Οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να συνηθίζουν τα παιδιά τους στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, διαβάζοντας οι ίδιοι δυνατά ιστορίες και παραμύθια τόσο στην καθομιλουμένη γλώσσα, που μπορεί να μιλά ο ένας γονιός, όσο και στη δεύτερη, που μπορεί να μιλά ο άλλος. Έτσι το παιδί έρχεται σε επαφή με το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των γονιών του και καλλιεργείται το δικό του, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του και πιθανότατα θα ενισχυθεί θετικά η διάθεσή του απέναντι στο διάβασμα γενικότερα.

Ο στόχος του φινλανδικού δημοτικού σχολείου είναι να προσφέρει στο παιδί ένα δίγλωσσο μοντέλο που να είναι όσο το δυνατό περισσότερο λειτουργικό. Όμως, η διδασκαλία που παρέχεται από το σχολείο και τον παιδικό σταθμό δεν επαρκεί για να γίνει εφικτός ο παραπάνω στόχος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύεται με την προφορική χρήση της γλώσσας στο σπίτι κι έξω από αυτό. Στο παιδί θα πρέπει να επιτρέπεται να μιλά, να διαβάζει, να τραγουδά, να γράφει και γενικά να δραστηριοποιείται στη χρήση της μητρικής του γλώσσας. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν από κοινού το σπίτι και το σχολείο να προωθήσουν την εξέλιξη του παιδιού και στις δύο γλώσσες.»