ΣΕΦ Δήλωση συμμετοχής παιδιών στα σχολεία για το έτος 2020-21 (φθινοπωρ. εξάμηνο)
Kreikan kielen kouluun lasten/lapsien ilmoittautuminen (2020-2021 syyslukukausi)
Συμπληρώνουμε δήλωση συμμετοχής για να ενημερώσουν οι δάσκαλοι τους καταλόγους  των παιδιών που συμμετέχουν, είτε στο Νηπιαγωγείο, είτε στο Τμήμα Μητρικής Γλώσσας, ώστε να παρακολουθείται η πορεία αυτών των δραστηριοτήτων από το ΔΣ του ΣΕΦ. Ενημερωνόμαστε επίσης εμείς οι γονείς για το ακριβές οικονομικό κόστος συμμετοχής στα σχολεία και συμφωνούμε ως προς αυτό συνεισφέροντας στην κάλυψη μέρους του ποσού που απαιτεί η ετήσια λειτουργία τους.
Φόρμα εγγραφής-gr
Μέλος του ΣΕΦ/SEF:in jäsen:
Μορφή ημερομηνίας: DD/MM/YYYY