Τμήμα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
(https://www.facebook.com/GreekDanceGroupFi/)

Το τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών για ενήλικες λειτουργεί και αυτό κάθε
Σάββατο 11:30 – 13:00 στο Κέντρο Νεότητας του Pukinmäki (Säterintie 2) (δείτε τον
χάρτη).

Στα μαθήματα διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί από όλο τον Ελλαδικό χώρο και ενίοτε
διοργανώνονται εντατικά σεμινάρια που εστιάζουν στους χορούς και στις μουσικές μιας
περιοχής π.χ. Κρήτη, Πόντος, Ήπειρος, Νησιά κ.α.

Tο χορευτικό τμήμα παρέχεται δωρεάν στα ταμειακός ενήμερα μέλη του Συνδέσμου
μας και σε όλα τα μέλη της οικογένειας που καλύπτονται από οικογενειακή συνδρομή
και επιθυμούν να συμμετέχουν.

Χοροδιδάσκαλοι: Βαγγέλης Βελέντζας

Εγγραφές

Εγγραφή στα μαθήματα
Η εγγραφή των μαθητών/τριών γίνεται είτε με την δήλωση συμμετοχής με ηλεμήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οικονομική συνεισφορά

Τα μαθήματα παραδοσιακών χορών είναι δωρεάν για τα μέλη του Συνδέσμου.
Ατομική συνδρομή 25€: Καλύπτει προσωπικά για ένα έτος, μόνο το ίδιο το μέλος που
την έχει πληρώσει.
Οικογενειακή συνδρομή 35€: Καλύπτει οικογενειακά για ένα έτος, το ίδιο το μέλος και
όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και παιδιά).
Φοιτητική συνδρομή 15€: Καλύπτει προσωπικά για ένα έτος, μόνο το ίδιο το μέλος
που σπουδάζει.

Πώς γίνομαι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Φινλανδίας:
Η εγγραφή μέλους γίνεται αυτόματα στα μητρώα με την ακόλουθη διαδικασία:
• Συμπληρώνουμε τη φόρμα συνδρομής
• Η πληρωμή συνδρομής γίνεται προς: Suomen Helleenit Ry
• Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού σε μορφή IBAN: FI79 1469 3000 2608 65
• Στη θέση viitenumero/reference number προσθέτουμε τον αριθμό: 1070