Στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας, ο κάθε ένας και η κάθε μία από μας είναι σημαντικός κρίκος. Ως μέλη του ΣΕΦ βοηθάμε στην πραγματοποίηση των στόχων του Συνδέσμου μας, όπως εκφράζονται στο καταστατικό μας, και αποκτούμε το δικαίωμα του εκλέγειν κι εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες του. Επίσης έχουμε δυνατότητα ενεργής συμμετοχής και παρέμβασης στο Βήμα Συζητήσεων του γκρουπ μας στο Facebook καθώς και άμεσης πρόσβασης στα ενημερωτικά δελτία του Διοικητικού Συμβουλίου που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απολαμβάνουμε δωρεάν ή χαμηλότερες τιμές συμμετοχής στις δραστηριότητες που διοργανώνει ο Σύνδεσμος και, το σημαντικότερο, με τις ιδέες και τις προσωπικές μας πρωτοβουλίες μοιραζόμαστε τη χαρά από την ενεργό μας συμμετοχή στα κοινά μας και συν διαμορφώνουμε το χαρακτήρα που θέλουμε να έχει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας.

Δικαίωμα εγγραφής στο ΣΕΦ έχουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες ηλικίας άνω των 15 χρονών που συμφωνούν με το Καταστατικό του Συνδέσμου. Μέλη θεωρούνται όσοι έχουν εγγραφεί στα μητρώα του Συνδέσμου και ανανεώνουν αυτή τους την ιδιότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή μέλους ως εξής:

Ατομική συνδρομή 25€: Καλύπτει προσωπικά για ένα έτος, μόνο το ίδιο το μέλος που την έχει πληρώσει.

Οικογενειακή συνδρομή 35€: Καλύπτει οικογενειακά για ένα έτος, το ίδιο το μέλος και όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και παιδιά).

Φοιτητική συνδρομή 15€: Καλύπτει προσωπικά για ένα έτος, μόνο το ίδιο το μέλος που σπουδάζει.

 

Πώς γίνομαι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Φινλανδίας:

Η εγγραφή μέλους γίνεται αυτόματα στα μητρώα με την ακόλουθη διαδικασία:

•  Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική φόρμα συνδρομής
•  Η πληρωμή συνδρομής γίνεται προς: Suomen Helleenit Ry
•  Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού σε μορφή IBAN: FI79 1469 3000 2608 65
• Στη θέση viitenumero/reference number προσθέτουμε τον αριθμό: 1070 και στο κείμενο αν θέλετε μπορείτε να αναγράψετε Συνδρομή μέλους ή ανανέωση συνδρομής μέλους.

Δικαιολογητικά:
Απόδειξη πληρωμής ετήσιας συνδρομής (π.χ. απόδειξη μεταφοράς ebanking, απόδειξη paypal)